Pastir Kaldi

Postoji nekoliko verzija o samom početku korišćenja kafe. Najrasprostranjeniji je onaj koji se odnosi na etiopskog pastira Kaldija koji je primetio da […]