Pastir Kaldi

Postoji nekoliko verzija o samom početku korišćenja kafe. Najrasprostranjeniji je onaj koji se odnosi na etiopskog pastira Kaldija koji je primetio da se njegove koze čudno ponašaju, nakon što su pojele bobice sa obližnjeg žbuna. Kako su koze bile živahnije nego obično, Kaldi je odlučio da i sam proba te plodove. Video jeda mu one […]